Vuosikokous

7.5.2024 klo 17:00


Vääksyn kanavan majakkpavilongissa/ saunapaviljongissa. Sääntömääräiset asiat, valitaan puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle sekä valitaan tai valtuutetaan hallitus valitsemaan edustajat liittokokoukseen